Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Wydawca treści

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę