Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Nagłówek

Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543) Głównym...

Ankieta na temat potrzeb szkoleniowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, mającym na celu określenie zapotrzebowania na usługi umożliwiające nabycie lub uaktualnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych wśród pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, mającym na celu określenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych potencjalnym kandydatom w procesie rekrutacji prowadzonym przez lokalnych pracodawców.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza pracodawców do wypełnienia ankiety, której celem jest zdiagnozowanie potrzeb pracodawców na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

BON NA ZASIEDLENIE

Nie przekroczyłeś 30 roku życia? Do końca roku możesz otrzymać 7 500 złotych w ramach bonu na zasiedlenie.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza osoby pozostające bez pracy zainteresowane skorzystaniem ze szkoleń, które mogą ułatwić jej podjęcie.

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 28 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał Umowę Nr RPDS.08.01.00-02-0025/17-00, o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał umowę Nr UDA-POWER.01.01.02-02-0009/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja...

PROMOCJA RPO WD 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020...

PROMOCJA POWER 2017 - 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu realizuje projekt pozakonkursowy pt. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ZGORZELECKIM (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze...

Wyświetlanie 31 - 40 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę