Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE o środkach finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób w wieku do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 życia, które mogą być przeznaczone na wsparcie w postaci:bonu na...

NABÓR WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE ORAZ O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO

Termin naboru przyjmowania wniosków: od dnia 18.01.2017r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych. UWAGA! W bieżącym roku nie będą finansowane w ramach szkoleń indywidualnych oraz...

NABÓR WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE USŁUG UMOŻLIWIAJĄCYCH NABYCIE LUB ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI

Termin naboru przyjmowania wniosków: od dnia 18.01.2017r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych. Złożone w w/w terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z...

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o organizację zatrudnienia subsydiowanego

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o organizację zatrudnienia subsydiowanego w ramach: prac interwencyjnych; refundacji koszów poniesionych na składki na...

PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji subsydiowanego zatrudnienia w 2017 roku na podstawie art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

O G Ł O S Z E N I E o naborze wniosków w sprawie organizacji staży

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych do składania wniosków w terminie od 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności ?

Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności?

Zaproszenie do udziału w projekcie "Życie się o nas upomniało"

Zaproszenie do udziału w projekcie "Życie się o nas upomniało"

K O M U N I K A T

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że z powodów technicznych od dnia 06.04.2016r. występuje problem z pocztą elektroniczną oraz odbieraniem faksów. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przekazywanie korespondencji w formie elektronicznej pod adresem wrzg@praca.gov.pl

Programy i projekty - PUP Zgorzelec

Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w 2015 oraz 2016 roku

Wyświetlanie 51 - 60 z 61 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę