Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pozakonkursowy  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Projekt pozakonkursowy  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę