Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Niniejszy dokument określa priorytety lokalnej polityki promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 – 2027, wpisujące się w realizację celów Strategii...

W okresie styczeń 2020 – październik 2021 r. zrealizowano zastępujące zadania...

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę