Programy i projekty pozostałych jednostek - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Programy i projekty pozostałych jednostek

 • Pierwszy biznes - wsparcie na start

  Polska Fundacja Przedsiębiorczośc i oferuje wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej m.in. na terenie województwa dolnośląskieg. Załączniki Pierwszy biznes - wsparcie na start (pdf, 330 KB) ...

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  Na terenie całej Polski trwa badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).   Badanie będzie prowadzone do 31 stycznia br .  Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby: poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.   Celem badania jest...

 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

  Jest to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący,...

 • Bogatyńskie Spotkanie Biznesu.

  Na spotkaniu będzie możliwość zaprezentowania Spółki / Firmy.

 • Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

  Przedmiotem badania są opinie osób na temat sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku. Celem tego badania są wyniki dotyczące oceny sytuacji na rynku i nastrojów społecznych, oczekiwań konsumenckich,...

 • Badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach PKZ"

  Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się: Pod adresem: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30

 • Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

  Fundacja Aktywizacja Bez Granic prowadzi aktualnie nabór do projektu realizowanego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" skierowanego do osób spełniających następujące warunki: są obywatelami Ukrainy,...

 • Kariera Jutra

  W ramach projektu Kariera Jutra chcemy zwiększyć możliwości rozwoju młodych osób, poprawiając ich perspektywy zawodowe, jednocześnie wspierając polskie organizacje w obszarze transformacji cyfrowej. Celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i narzędzia z zakresu marketingu internetowego oraz stworzenie dla nich...

 • Aktywny Samorząd w 2023 r

  Możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby z niepełnosprawnością w ramach programu Aktywny Samorząd w 2023 r PCPR realizuje program pn. „Aktywny samorząd", w ramach którego udzielane są różnego rodzaju dofinansowania z PFRON, znacznie ułatwiające egzystencję niepełnosprawnych.   ...

 • Strona skierowana jest do osób z Ukrainy

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), która jest częścią systemu ONZ i międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje uruchomiła stronę internetową: https://poland.iom.int/pl/micro/legalna-praca-w-polsce Strona zawiera praktyczne informacje o procesie poszukiwania pracy, tworzenia CV oraz prawnych...

 • Bezpłatny projekt - Career Boost

  Informacja o zapisach do VII edycji bezpłatnego projektu - Career Boost prowadzonego przez ekspertów jednej z wiodących międzynarodowych firm – UBS Bank. Career Boost VII jest skierowany m.in. do osób: bezrobotnych, studentów wchodzących na rynek pracy, mających trudności z podjęciem...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę