Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Nagłówek

Aktualności

Dni doradcze 19.10.2017 r.

Dnia 19.10..2017 r. odbędzie się POLSKO - NIEMIECKI DZIEŃ DORADCZY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017   Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o...

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH

PUP w Zgorzelcu informuje o wolnych środkach finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

OGŁOSZENIE wznowienie naboru wniosków realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki ogłoszenie - PFRON 2017 II tura

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

O G Ł O S Z E N I E dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej  i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 28 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał Umowę Nr RPDS.08.01.00-02-0025/17-00, o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał umowę Nr UDA-POWER.01.01.02-02-0009/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja...

PFRON Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - PUP Zgorzelec

PFRON STAŻE - PUP Zgorzelec

Załączniki wniosek staż 2017 PFRON

OGŁOSZENIE o naborze wniosków realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150 000,00 zł. na aktywizację zawodową osób...

Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę