Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017   Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 28 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał Umowę Nr RPDS.08.01.00-02-0025/17-00, o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu podpisał umowę Nr UDA-POWER.01.01.02-02-0009/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja...

PFRON Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - PUP Zgorzelec

PFRON STAŻE - PUP Zgorzelec

Załączniki wniosek staż 2017 PFRON

OGŁOSZENIE o naborze wniosków realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150 000,00 zł. na aktywizację zawodową osób...

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH NA FINANSOWANIE PROJEKTU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH PO 30 ROKU ŻYCIA W POWIECIE ZGORZELECKIM”

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, które mogą być przeznaczone na staże, szkolenia, środki na podjęcie...

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH NA FINANSOWANIE PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ZGORZELECKIM (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, które mogą być przeznaczone na staże, szkolenia, bony szkoleniowe, bony...

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, które mogą być przeznaczone na: STAŻE SZKOLENIA, REFUNDACJĘ KOSZTÓW...

TRANSGRANICZNE TARGI PRACY

11 maja 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu w godzinach 10:00-14:00 odbędą się XXI Polsko - Czesko - Niemieckie Transgranicze Targi Pracy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę