Wsparcie tworzenia miejsc pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Wsparcie tworzenia miejsc pracy

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o organizację zatrudnienia subsydiowanego w ramach refundacji części koszów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnianego bezrobotnego w wieku do 30 roku życia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę