Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanej osoby w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - PUP w Zgorzelcu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę