Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt pozakonkursowy  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Projekt pozakonkursowy  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę