Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Wydawca treści

Czytaj więcej w temacie: Więcej aktualności

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)"

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (VI)"

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim".

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)"

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (VI)"

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim".

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec,
ul. Pułaskiego 14
NIP 615-179-09-77 

   

telefon: 75 777 0 500
faks: 75 777 0 560

Adres e-mail Urzędu: 
wrzg@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy:
posrednicy.pracy@pup.zgorzelec.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę