Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 - 2027 - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 - 2027

Opracowanie Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu zgorzeleckiego na lata 2021-2027, stanowi wykonanie postanowień art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1100 ze zmianami), zgodnie z którymi samorząd powiatu opracowuje i realizuje program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiący integralną część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Głównym powodem opracowania programu było określenie spójnej polityki rynku pracy, ustalenie misjii, celów i kierunków działania na najbliższe lata pozwajające na bardziej skuteczne kształtowanie instrumentów i usług wspierających potrzeby mieszkańców powiatu, którzy pozostają bez pracy i poszukują zatrudnienia oraz przedsiębiorców tworzących miejsca prac.

 

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 - 2027

Załączniki
Uchwała (pdf, 9390 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę